kunstenaarsinitiatief
|elders

roos hoffmann | 'here we are // there we go'

 

persbericht

‘here we are//there we go’, november/december 2011,  Roos Hoffmann

In november werkt Roos Hoffmann in de ruimte van |elders aan haar project ’here we are//there we go’. Gedurende 4 weken onderzoekt zij vanuit verschillende invalshoeken de interactie van de toeschouwer met de ruimte waarin deze zich bevindt.
’Here we are’ verwijst naar de zelfbewuste aanwezigheid van het lichaam. ‘There we go’ verwijst naar de overgave aan voortdurende veranderingen in de relatie tot onze omgeving.
Roos Hoffmann betrekt bij |elders de bezoekers in haar reflectie op de architectonische en sociale eigenschappen van de tentoonstellingsplek.
Tijdens HOOGTIJ±27, tussen 20.00 – 22.00 uur, toont ze de eerste resultaten van haar onderzoek in een steeds wisselende opstelling.


|elders .

kunstenaarsinitiatiefelders@gmail.com ....| ....06 33978122