kunstenaarsinitiatief
|elders

gesprek interventie 'ik woon hier'

In februari en maart verbleef dekokelders op Looijerstraat 2 in Den Haag.

Eva Klee bouwde aan haar installatie ´ik woon hier´.
In verschillende gedaanten vertoonde  ´ik woon hier´  zich aan de passanten achter het raam.
Het werk kwam tot zichzelf en de deur ging open voor het publiek.

Een week lang dwaalde Vincent Schats door Eva`s plek.
Een poëtisch  verslag van zijn tocht verscheen dagelijks op het weblog
´de toerist´ .
Fragmenten uit deze tekst werden toegevoegd aan de ruimte van
‘ik woon hier’: beschrijvingen, overpeinzingen, associaties,
nieuwe beelden in taal.

Klee bouwde verder. De geschreven woorden van Schats gingen als dingen op in de nieuwe verschijningsvorm van haar werk.

Rondom de werken  van Klee en Schats kwam een gesprek op gang:

Reageren op het werk van een ander
 (Vincent schats reageert op het werk van Eva Klee. Hoe kun je reageren op het werk van een ander? Beschrijven, duiden, negeren, veranderen, vernietigen? Is elke reactie een interventie, of zelfs een aantasting? Ook wie alleen toekijkt, interpreteert en vormt een mening. Is er schaamte, bij degene die reageert; of woede, bij de maker van het oorspronkelijke werk? Wat kan er ontstaan uit deze ontmoeting tussen werken?)

 Een werk in voortgang
(‘ik woon hier’vindt steeds opnieuw vorm. De bouwstenen van de installatie krijgen een nieuwe plek, verdwijnen of worden aangevuld. Verandert met de context ook de betekenis? Is de vogel op je hand een andere zodra hij wegvliegt? Is het beeld in de verte hetzelfde als in close up? De beleving is anders, maar de duiding misschien hetzelfde? Waaruit ontstaat eigenlijk betekenis?)

 De werking van het tastbare beeld
(Vincent Schats reageerde met een immateriële ‘ingreep’ op het zichtbare tastbare werk van Eva Klee. In hoeverre is een fysiek werk tevens immaterieel? Het roept herinnering, gevoelens en associaties op. In hoeverre is een conceptueel werk tevens fysiek? Het wordt begrepen vanuit onze ervaring, die ook lichamelijk is. Wat is de werking van het materiële beeld, van het virtuele beeld? Kunnen zij zich tot elkaar verhouden of hebben ze hun eigen ruimte nodig?)

^

|elders .

kunstenaarsinitiatiefelders@gmail.com ....| ....06 33978122