kunstenaarsinitiatief
|elders

els snijder| archiefstuk

citaten:

Uit Exodus 20:4-5 : " U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de HEER uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God... "

Bas Heijne over nieuwsbeelden in NRC november 2005: “het beeld geeft een illusie van directe ervaring. Voor de tijd van de massacommunicatiemiddelen hóórde je eerst over een gebeurtenis, en dat meestal niet gelijktijdig. Direct beeld ontbrak. Iets kwam tot je via de taal, en pas later. Daardoor was er afstand. Nu zijn we schijnbaar getuige ter plekke. Dat schept een pseudo-nabijheid, een heftige maar kortstondige betrokkenheid.”

De beeldenstorm was gericht tegen beelden, maar ook tegen de attributen van de Katholieke kerk. De stormers wilden tonen dat deze voorwerpen geen heilige kracht bezaten. Ze werden echter niet gezien als dode maaksels door mensenhanden, en moesten soms ritueel ‘ontheiligd’ worden. Zo werd in Den Briel het beeld van een patroonheilige tot de brandstapel veroordeeld.
Uit: De Beeldenstorm, Herman Kaptein

 


|elders .

kunstenaarsinitiatiefelders@gmail.com ....| ....06 33978122