kunstenaarsinitiatief
|elders

iona hoogenberk | 'de schwarzschild solution'

fragmenten uit een gesprek bij
‘de Schwarzschildt solution’, Iona Hoogenberk,
29 januari 2012

met dank aan Klaus Baumgärtner, Robine Clignett, Irene Fortyun, Rien Monshouwer


droombeeld

Tussen 1 januari en 12 februari  2012 werkte Iona Hoogenberk in de ruimte van |elders aan een zaalvullend beeld van gelast staal. Halverwege deze werkperiode droomde zij bij haar werk:

“ Ik was een grote man, en ik rende door een bos. Naast mij rende een elandachtig dier, ook groot en sterk. Wij renden samen, een paar dagen lang, naar iets wat op dit beeld leek, een punt in de verte. Dat is waar we op uit keken.
Ik kon horen wat de eland zei. Net als walvissen, sprak hij in een ander tempo en op een lagere toon dan wij. Maar omdat we gelijkop gingen en zo lang samen waren,kon ik de klanken in gedachten comprimeren en ineens verstaan.
En wat hij zei was:
Wij dieren komen daar vandaan, jullie mensen gaan daar naar toe.


droomuitleg

“ De droom biedt een romantische blik, een sprookje geprojecteerd op dat vrij strenge beeld. In deze visie draait de sculptuur om het moment van overgang, het moment waarop je het spiegelbeeld ziet. Er is een beweging ernaartoe en een bweging ervandaan, als een paradoxale beweging. ”

“ Zowel de eland als degene die er naast rent vertegenwoordigen de maker. De maker die het beeld vooraf bedenkt, stuurt en beheerst, en de maker die het juist kan laten ontsnappen. ”


onbedoelend beeld

“ Die vorm is een prachtige vorm, de toeter van ‘his master’s voice’, een diabolo of nog iets anders. En de zeer theoretische verbeelding van een natuurkundige berekening. Als een kunstwerk raakt is het goed, maar dit waanzinnig hoofdlastige verhaal! ”

“ Welke ruimte is er voor de toeschouwer, wat maakt die af? Of is het beeld een instrument om iets uit te leggen? Dan wordt het een illustratie. ”

“ Het gaat bij een beeld niet om de kennis en de verhalen waaruit het voortkomt. Het gaat om de verbazing van de maker. Het kunstwerk moet die verbazing weer tot leven wekken. De verwondering over het geheim van het leven, waar alle kunst over gaat. ”

“ Ik kijk gewoon. Alle andere informatie neem ik op het tweede moment. Maar in eerste instantie kijk ik, zo onschuldig als …… niet als de eland, want die is wijs, maar als een ander beest. ”


beeldende kwaliteit

“ Hoeveel moet je als kunstenaar wel niet doen voordat je aan die nietbedoelende vorm toekomt! Concentratie op de beeldende eigenschappen van het werk. Hoe is de boog gemaakt, hoe ontstaat de spanning?
Dan wordt het sculptuur en kan je het beeld ervaren.”

Els Snijder
februari 2012

 

^

|elders .

kunstenaarsinitiatiefelders@gmail.com ....| ....06 33978122