Harry Vandevliet en Mark van der Graaf, installatie

Installaties van Harry Vandevliet zijn in de jaren 80 en '90 in Den Haag te zien geweest bij o.a. de HCAK en Stroom. Met deze expositie komt Vandevliet terug naar Den Haag.

Harry Vandevliet (1947) toont in zijn kunstenaarspraktijk een jongensachtig bravoure, als van een jonge kunstenaar. Onbevangen en wars van dogma's reageert Harry in installaties op de sfeer, ruimte, afmetingen, incidenten en mensen, die verbonden zijn aan een bepaalde plek. Dit leidt vaak tot heldere, conceptuele werken waarin hij de werkelijkheid kantelt.

Het werk van Mark van der Graaff (1967) ontstaat in de ruimte die hij aangeboden krijgt. Soms komen zijn installaties voort uit een met grote concentratie uitgevoerde, nauwelijks zichtbare handeling, dan weer zijn ze het overblijfsel van een beweging door de ruimte waarbij hij met minimale middelen een spoor achterlaat. Het resulteert in fragiele constructies die zich fysiek maar net staande kunnen houden en balanceren op de rand van zichtbaarheid.

Op de Lange Beestenmarkt zullen beide kunstenaars zich door de omstandigheden laten prikkelen tot een uitdagend commentaar op de directe omgeving.