18 februari 2010

Thom Geraedts gaf een performance over de relatie tijd en vorm.

Han Jordaan voerde daarna, in het kader van het onderzoek naar de veranderende opvattingen over de kunst en het kunstenaarschap, een openbaar gesprek met Pieter Geraedts over  'Gestolde tijd'. Jordaan ontving in 2007 de KABK scriptieprijs voor de afstudeerscriptie 'De Onmogelijkheid van het Nu'.